1Den 1. januar 2013, var det et år siden, jeg tiltrådte stillingen som forstander for Hareskovbos plejehjem – som tiden dog flyver af sted! Det har været et rigtig spændende år, hvor der er sket en masse.

Bl.a. er Hareskovbonyt i sin nuværende form blevet til, vi har indført elektronisk journal, der er med til at sikre sammenhæng, kontinuitet og samarbejde omkring den enkelte beboer, og vi arbejder med samarbejde og kommunikation på tværs af huset – på alle niveauer, da det er vigtige faktorer i forhold til at sikre, at Hareskovbo fortsat er et godt sted at bo, gæste og arbejde.

Dette blot enkelte af de tiltag og forandringer, der er sket i det forgangne år.

 {flashmagazine id=6 link=Klik her og læs den elektroniske udgave af Hareskovbonyt Februar/Marts 2013}