Omslag 1


Når du læser dette, har vi fået nyt nøglesystem på Hareskovbo – et mere sikkert system for både beboere og personale. Vi ved, at især i staten vil der være udfordringer for mange beboere, men vi er klar til at hjælpe, og jeg er sikker på, at goderne ved systemet opvejer de udfordringer det nye medfører.
Hareskovbo har igen fået et Beboer – pårørenderåd, og det er rigtig dejligt! Rådet består af tre beboere og to pårørende og den kommunalt udpegede repræsentant (se side 24). Glæden over at det er lykkedes, at få nedsat et råd er stor, for det er en god mulighed for at drøfte ønsker og retning for hvordan det skal være at være beboer på Hareskovbo – hvad skal vi have mere af, og hvad ønsker man mindre af?

Klik her og læs den elektroniske udgave af Hareskovbonyt december - januar 2016/17