Omslagbilledeoktober

Sikke nogle dejlige oplevelser vi kan se tilbage på. Jeg tænker især på skovturen til Peter
Lieps hus i Dyrehaven og på aktivitetsdagen. Dette blad vil bære præg af et tilbageblik på
disse to dage, hvor vi var rigtig mange, der deltog – ja faktisk var vi over 100 begge dage!
En særlig tak til alle pårørende og frivillige, der støtter op om arangementerne på
Hareskovbo. I er i høj grad med til, at vi kan få så gode dage med så mange deltagende.
En af deltagerne har jeg fået lov til at sætte på forsiden af dette nummer af
Hareskovbonyt, det er Margot. Jeg ved godt, at man ikke taler om en dames alder, men
Margot er Hareskobos alderspræsident, og hun har givet mig tilladelse til at fortælle, at i
oktober runder Margot 102 år.

Klik her og læs den elektroniske udgave af Hareskovbonyt oktober- november 2016