Omslag august 2016 1En lidt hektisk tid er over os, mange holder sommerferie og selvom vi gør vores yderste for at alle mærker så lidt som muligt til det, så vil det naturligvis ikke gå ubemærket hen, at den faste stab holder en velfortjent sommerferie. Vi har mange gode afløsere på banen, som gør deres allerbedste for at løse opgaverne, så det skal nok gå igen i år.
Vi har haft uanmeldt kommunalt tilsyn, der foretages af det statsautoriserede revisionsfirma BDO. Tilsynet kom den 15. juni, og varede godt fem timer. Tilsynet taler med beboere, pårørende, ledelsen og personalet. Hun blev vist rundt og gik derefter alene rundt nogle timer og observerede. Vi fik et anmærkningsfrit tilsyn, hvor der i sammenfatningen stod:
Tilsynet vurderer, at der er en god stemning samt et hyggeligt og hjemligt miljø både indendørs og udendørs på Hareskovbo.
Beboerne har gode muligheder for træning og aktiviteter.
Medarbejderne er synlige på fællesarealerne, og der er aktivitet og liv overalt på fællesarealer.
Kommunikationen opleves respektfuld og imødekommende, og medarbejdernes og beboernes uformelle samspil bidrager til beboernes trivsel i hverdagen.

Klik her og læs den elektroniske udgave af Hareskovbonyt august - september 2016